Even pauze…

Evaluatie N!X Ruilkring

Onlangs heeft de kerngroep van de N!X Ruilkring, samen met Stichting Wijk nog Leuker de N!X Ruilkring geëvalueerd.

Sinds mei 2014 is de N!X Ruilkring actief.

Feit is dat 85% van de deelnemers niet actief is. Daarbij wordt het aantal en variatie in de diensten en producten die worden aangeboden op Cyclos, als te weinig ervaren. Dit ondanks onze pogingen om in gesprekken, nieuwsbrieven en in café’s uitleg en inspiratie te geven.

Daarom hebben we vrij snel geëxperimenteerd met samenwerking met Nogges en stichting Binding. Helaas mocht dat niet voldoende baten.

En wij hoopten afgelopen winter op een grotere positieve impuls. En wel in de vorm van een samenwerking met de gemeente, woningcorporatie Volksbelang en stichting Binding. Het initiatief kwam bij deze partijen vandaan. De oriënterende gesprekken gingen over het mogelijk inzetten van  de N!X op een veel grotere schaal. Helaas zijn de gesprekken hierover niet in iets concreets uitgemond en is het positieve momentum niet gepakt.

Dat betreuren wij als N!X Ruilkring, tegelijk zien wij onszelf hierin niet als leidende partij. Een goed functionerende, brede ruilkring floreert immers bij uitstek in de samenwerking met andere partijen die er ook in geloven. Een ruilkring is dan een middel en niet een doel op zichzelf.

Conclusie

Dit alles overwegende heeft geleid tot de conclusie om de N!X Ruilkring sluimerend te laten voortbestaan. Zo kunnen we een gunstiger (politiek) klimaat afwachten die het concept weer wind in de zeilen kan geven. En door het sluimerend te houden, kan de N!X Ruilkring binnen een mum van tijd weer opgestart en actief zijn.

Wat betekent dit?

De jaarlijkse contributie zal niet meer worden geïnd, met ingang van 2017.

En de maandelijkse café’s, georganiseerd door de Kerngroep, worden niet meer georganiseerd. Het staat natuurlijk alle deelnemers vrij om nog wel maandelijks bij elkaar te komen.

Cyclos blijft ook bestaan (https://communities.cyclos.org/nixruilkring), dus handelen kan nog en er kunnen zich ook nieuwe leden aanmelden. Maar zoals gezegd blijft het sluimerend, dus zal niet actief de N!X Ruilkring worden gepromoot.

Vriendelijke groet,
de N!X Kerngroep